Regulamin Drużyny WELES

Informacje dotyczące rekrutacji

Moderator: Lille

Awatar użytkownika
Lille
Kniahini
Posty: 1411
Rejestracja: środa, 21 stycznia 2009, 20:32

Regulamin Drużynowy

Postautor: Lille » wtorek, 8 lutego 2011, 19:27

§1
Hierarchia


 • Dowódca Status: Kniahini
  - Głównodowodząca. Podlega jej cała Drużyna. Rada Starszych służy jej wiedzą, radą i pomocą czynną w organizacji życia Drużynowego.
 • Rada Starszych. Status: Starszy Wojownik/Pani
  - To osoby, które w sposób najbardziej czynny działają na rzecz Drużyny,a co za tym idzie mają prawo głosu na Thingach i są najwyżej postawionymi jednostkami w Drużynie. Służą wszelką pomocą Kniahini. Mają w obowiązku wziąć pod opiekę kandydatów. Mają dowolność w stroju/biżuterii. Na wyjazdach tak samo jak reszta pomagają w obozie jak i na imprezach Drużynowych. Przejście z „Drużynnika” do „Starszyzny” jest ruchome. Tzn. Jeśli ktoś zaczyna być bardziej czynny i widać, że dużo robi to przechodzi - tak samo w drugą stronę, jeśli ktoś z dotychczasowej „Starszyzny” przestaje działać to po prostu staje się „Drużynnikiem”. Prawo decydowania poprzez głosowanie to przywilej dla osób, dzięki którym czynnie Drużyna się rozwija.
 • Drużynnicy. Status: Wolny Wojownik/Wolna
  – osoby, które w trakcie kandydowania udowodniły, że nadają się na bycie we „właściwej Drużynie”. Mają dowolność w ubiorze z różnych materiałów: len, wełna, jedwab we wszystkich kolorach i biżuterii. Na tarczach mogą domalować żółte elementy. Jeżdżą na wyjazdy. Jak każdy na wyjazdach pomagają w obozie. Nie posiadają prawa głosu w Radzie, ale też nie mają specjalnie żadnych zobowiązań poza treningami czy pomocy w obozie na wyjazdach czy imprezach Drużynowych.
 • Kandydaci. Status: Zależny/Zależna
  – osoby, które posiadają podstawowy sprzęt (zebrany w trakcie bycia Otrokiem – materiały i kolory analogiczne do statusu Otroka). Dodatkowo mogą nosić ozdoby z brązu.Ich tarcze mogą być pomalowane tylko na kolor niebieski. Powinny zacząć jeździć na wyjazdy. Każdy kandydat ma swojego „opiekuna” ze Starszyzny, który mu pomaga na niwie historycznej. Obowiązkiem kandydata jest pomoc na wyjazdach i imprezach Drużynowych.
 • Otroki.
  – osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z odtwórstwem. Zbierają podstawowy sprzęt (ubiór wykonany z lnu lub wełny w kolorach naturalnych: brąz, zieleń, beż, niebieski jasny, odcienie szarości – M-koszula/spodnie/pasek czy krajka/buty, K-sukienka/buty/pasek czy krajka, akcesoria do jedzenia –miska/łycha/kubek, sprzęt do walki miecz/hełm/przeszywka/rękawice etc...., bez biżuterii), ćwiczą na treningach, zbierają materiały historyczne -poszerzają horyzonty wiedzy.

Każdy uczestnik życia Drużynowego ma obowiązek dbać dobre imię Drużyny oraz jej rozwój.

Każda osoba ma obowiązek posiadania stroju odpowiedniego do swojego statusu wg przedstawionej powyżej hierarchii.
Wojownicy i rzemieślnicy powinni mieć wyznaczone odpowiednio stroje robocze/bojowe/obozowe i reprezentacyjne (paradne).

§2
Funkcje


 1. Kniahini - Prima inter pares. Trzyma pieczę nad całą Drużyną. Dowodzi nią. Odpowiedzialna za kontakty z innymi drużynami i zgłaszanie jej na wyjazdy, organizuje spotkania drużynowe.
 2. Styrsman – prowadzi treningi, dowodzi militarnie na wyjazdach, wprowadza w arkana walki kandydatów, rozwija umiejętności drużynników.
 3. Skarbnik – odpowiedzialny za przyjmowanie składek (prowadzi konto, podsumowuje wydatki, pilnuje przepływu finansów).
 4. Kronikarz – dokumentuje historię Drużyny .
 5. Kwatermistrz – Osoba kontrolująca, organizująca i planująca zmiany w sprzęcie drużynowym. Zarządza obozowiskiem podczas wyjazdu. Ma prawo wyznaczać pomocników spośród drużynników.
 6. Dziesiętnik - Osoba odpowiedzialna za daną grupę w Drużynie - militarno-rzemieślniczą

§3
Składki


10 zł. Miesięcznie (począwszy od marca 2011r.) – wpłata przelewem na konto. Składka z przeznaczeniem na rozwój drużyny – dopłata do wyjazdów, sprzętu i innych potrzeb drużynowych.
Dodatkowo:
 1. Imprezy drużynowe – kwota składki będzie obliczana w zależności od liczebności zainteresowanych jak również od danego menu;)
 2. Ad hoc – będą ogłaszane w miarę potrzeb doraźnych.
Do wpłat zobowiązani są: kandydaci, drużynnicy oraz starsi drużynnicy.

Brak opłacania składek przez trzy miesiące owocuje przypomnieniem ze strony Skarbnika. Po przypomnieniu są dwa tygodnie na regulacje składek. Brak reakcji po dwóch tygodniach równy jest wydaleniu w przypadku kandydata, degradacji w przypadku drużynnika. Jeśli zdegradowany były drużynnik kolejne trzy miesiące nie uiszcza składek następuje ponowne przypomnienie i po braku reakcji przez jeden tydzień zostaje wydalony. Degradacja nie zwalnia z obowiązku spłaty wcześniejszych zobowiązań.
Podstawą do dopłaty do wyjazdu jest uregulowany pełen rok wpłat (wcześniejszy pełen sezon)oraz brak zalegania ze składkami na dzień wniosku o dopłatę na dany wyjazd.

§4
Ścieżka rozwoju


 1. Otrok –> Kandydat
  Strój podstawowy. W przypadku Mężczyzn: koszula, spodnie, buty, akcesoria do jedzenia. W przypadku Kobiet: giezło/suknia, fartuch, buty, akcesoria do jedzenia. Podstawowe sprzęty umożliwiające kandydatom/otrokom branie udziału w wyjazdach Drużynowych.
 2. Kandydat -> Drużynnik
  Wojownicy: przejście wyznaczonych walk, test wiedzy dot. broni, udział w wyjazdach drużynowych (minimum 3), aktywność.
  Rzemieślnicy: wybranie sobie rzemiosła, „prezentacja” wiedzy z wybranego rzemiosła, udział w wyjazdach drużynowych (minimum 3), aktywność.
  Okres kandydowania trwa od roku do maksymalnie trzech lat
 3. Drużynnik -> Starszy Drużynnik (Rada Starszych)
  Wzmożona i długotrwała aktywność oraz praca na rzecz drużyny mająca na celu jej rozwój.

Drużynnikiem może zostać osoba wyłącznie pełnoletnia
Kandydatem może zostać osoba minimum 16-letnia

Welesowe Dzieci
Dzieci urodzone z Drużynnika i Drużynniczki - Drużynnictwo mają z urodzenia. W okresie do pełnoletności posiadają Welesowe wisiorki świadczące o ich przynależności. Po uzyskaniu pełnoletności uzyskują pierścień.
Dzieci Kandydatów do uzyskania 16 lat należą do grupy Welesowych dzieci (bez emblematów), po uzyskaniu 16 lat przechodzą automatycznie na Kandydata (ścieżka rozwoju zgodnie z regulaminem powyżej)

Druhowie Drużyny
Druhami (Przyjaciółmi Drużyny) mogą zostać osoby: zarówno nieaktywni Drużynnicy jak i Kandydaci czy osoby zupełnie z zewnątrz (osoby, które zaistniały w znaczący sposób w społeczności Welesowej) - którzy ze względu na swoje obowiązki nie mogą czynnie uczestniczyć w życiu Drużyny. Bez emblematów (pierścienie, bluzy etc.). Mogą po odpowiednim wcześniejszym zgłoszeniu brać udział w Wyjazdach Drużynowych.

Wszystkie Kobiety (niezależnie od statusu) zobowiązane są do posiadania rzemiosła i wiedzy na jego temat.

Kniahini przy pomocy Rady Starszych ocenia postępy i decyduje o zmianie statusu. Decydujące słowo posiada Kniahini. Awanse będą obwieszczane raz w roku na spotkaniu grudniowym.

Każde zachowanie wystawiające negatywne świadectwo Drużynie lub tworzące niepokój wewnątrz Drużyny będzie podlegało dyskusji wewnątrz Rady Starszych na której czele stoi Dowódca Drużyny.
W przypadku naruszeń będą przyznawane ostrzeżenia i kary. "Duże" przewinienie karane jest WYRZUCENIEM z Drużyny lub natychmiastową degradacją. O wielkości przewinienia jak i karze decyduje Rada Starszych z Dowódcą Drużyny na czele,który to jako główny organ prawodawczy posiada ostateczne słowo.

§5
Integracja – imprezy Drużynowe


Imprezy w roku:
Marzec – Ostara; Czerwiec – Kupała; Wrzesień – Plony; Grudzień – Szczodre Gody/Yule
Dokładne daty ustalane będą gremialnie.

§6
Pierścienie/Koszulki Drużynowe


Symbole związane z przynależnością do Drużyny nosić mogą tylko pełnoprawni drużynnicy. Nowy Drużynnik otrzymuje pierścień od swojego Opiekuna.
Zakup ubrań z logo drużynowymi będzie możliwy przez zainteresowanego dopiero po oficjalnym ogłoszeniu przez Starszyznę o zmianie statusu na drużynnika.
W momencie, gdy osoba posiadająca ubranie z logiem drużynowym zdecyduje się opuścić Drużynę - zachowuje je dla siebie, jednakże Starszyzna pozbawia ubranie rękawa, natomiast pierścień zostaje oddany przedstawicielowi rady Starszych. W przypadku Pierścieni - które były nabyte przed wprowadzeniem zasady o "darze" od Drużyny - osoba odchodząca może go odsprzedać Drużynie bądź go sobie zostawić - jednakże w tym wypadku pierścień zostaje przecięty przez przedstawiciela Rady Starszych.

§7
Walka


Każdy kto przychodzi na treningi jako walczący ma obowiązek przynieść ze sobą cały dostępny mu sprzęt(może być pożyczony) m.in.:
 • hełm
 • rękawice
 • dowolną kombinację broni krótkiej
 • tarcza
 • broń drzewcową(przynajmniej raz w miesiącu)

Osoby szkolące dzielimy na:
 • Otrok - uczy się podstaw walki. Kroki, postawa, teoria i historyczność broni etc.
 • Kandydat - uczy się walki i zdobywa doświadczenie potrzebne do przystąpienia do drużyny. Posiada lub jest w trakcie kompletowania sprzętu potrzebnego do walki. Podstawą do opanowania jest tarcza i miecz. Zaznajamiany jest z taktykami walki w drużynie jak i w pojedynkach.
 • Drużynnik - zdobywa doświadczenie w walce. Zdobywa/doskonali umiejętności walki bronią drzewcową. Doskonali swoje jak i drużynowe taktyki walki.

§8
Savoir-vivre


Hierarchia imienna:
 • Lille - Kniahini, Skarbik.Zależność zgodnie z regulaminem - Podlega jej CAŁA Drużyna: Starszyzna, Drużynnicy, Kandydaci, Otrocy.
 • Orm - Styrsman, Dziesiętnik - pod Jego kuratelą znajdują się wszyscy walczący.
 • Hrist - Kwatermistrz ,Dziesiętnik - pod jej kuratelą znajdują się wszyscy rzemieślnicy.
Podstawy:
 • Uczestnictwo w grupie MDW WELES (treningi, festiwale, pokazy i inne) nie jest obowiązkowe. Przystępując w te szeregi automatycznie wyrażacie zgodę na panujące w grupie zasady oraz regulaminy. Drużyna ma swoją hierarchię. Kniahini oraz Starszyzna jest decyzyjna, cały rok (nie tylko parę dni w roku) pracuje altruistycznie na dobro CAŁEJ Drużyny więc należy wypowiadać się do i o niej z szacunkiem.
 • Często można usłyszeć jak drużynnicy mówią do siebie w sposób żartobliwy, często na granicy dużej dawki sarkazmu i chamstwa...Ale należy pamiętać, że część osób zna się już ponad 10 lat...A część przyszła parę dni temu.
 • Przychodząc na trening witaj się z każdym. Zwłaszcza (kultura) z kobietami, które nie walczą...
 • Sprzęt drużynowy jest wspólny. Kupowany jest ze składek – więc należy o niego dbać. Osoba która uszkodzi jakiś sprzęt pokrywa koszt naprawy/wymiany.
 • Należy unikać pyskowania ... Tak będzie dla wszystkich lepiej i bezpieczniej
 • Nie narażamy NIGDY I NIGDZIE Drużyny na negatywny odbiór czy ośmieszenie. Pojedyncza osoba często wystawia świadectwo całej grupie.
 • Należy respektować zakazy i nakazy dotyczące wyjazdów.
 • Zawsze należy mieć przy sobie Dowód osobisty. Na treningach, na pokazach i na wyjazdach. W razie wypadku czy innych losowych zdarzeń jest bardzo pomocny.
 • Lojalność i Szacunek wobec drużyny i drużynników jest podstawą.
 • I na koniec najprostsza zasada na świecie...Nie pasuje, to zmień Drużynę.

Treningi:
 • Trener ma zawsze racje.
 • Gdyby zdarzyła się sytuacja, że racji nie ma proszę zastosować się do punktu nr 1.
 • Spóźnienia są niemile widziane.
 • Absolutny zakaz spożywania alkoholu.
 • Osoba nie uczestnicząca w rozgrzewce nie uczestniczy w treningu.
 • Absolutny zakaz zażywania środków odurzających.

Pokazy Welesowe:
 • Jest to praca i należy adekwatnie się zachowywać.
 • Spóźnienia są niedopuszczalne. O wypadkach losowych informujemy osobę odpowiedzialną za dany pokaz. Informacja o spóźnieniu powinna nastąpić najpóźniej 15 minut przed zaplanowaną zbiórką.
 • Każda osoba ma swoje obowiązki i musi się z nich wywiązać. Z przerw należy korzystać dopiero po zapewnieniu zastępstwa dla danych obowiązków.
 • Należy pilnować sprzętu prywatnego, drużynników oraz drużynowego.
 • Absolutny zakaz spożywania alkoholu.
 • Należy dbać o bezpieczeństwo uczestników i turystów.
 • Absolutny zakaz zażywania środków odurzających.

Jeśli na forum jest opisany dany wyjazd wraz z propozycją uczestniczenia w nim i nikt nie wyrazi chęci uczestnictwa - to po zakończonym terminie zapisu na dany wyjazd nie ma możliwości wyjazdu na niego - ani, jako wyjazd oficjalny Welesowy ani, jako wyjazd NIE Welesowy

Wyjazdy Festiwalowe NIE Welesowe rozumiemy, jako takie, które nie były brane pod uwagę przez Drużynę w Kalendarium na dany rok.


Pokazy/Wyjazdy rekonstrukcyjne NIE Welesowe (czyli nie organizowane Drużynowo - Inne indywidualne):
 • Obowiązek poinformowanie Głównodowodzącego o planowanym uczestnictwie
 • Na danym Wyjeździe/Pokazie jesteście indywidualnymi najemnikami - gdzie oficjalnie nie przynależycie do Drużyny Weles - i Drużyna Weles nie bierze odpowiedzialności za Wasze poczynania (czyt. umywa ręce jak coś "narozrabiacie")
 • Na danym Wyjeździe Rekonstrukcyjnym jesteście indywidualnymi najemnikami - a co za tym idzie jest zakaz używania Welesowych kolorów/emblematów kojarzących z Drużyną Weles - w tym tarcz.
 • Jeśli w wyniku działań na indywidualnym Wyjeździe Reko./Pokazie narazicie na szwank Dobre Imię Drużyny zostaną wyciągnięte konsekwencje - zgodnie z zasadami Drużynowymi.

Wyjazdy:
 • W boju dowodzi Styrsman, bądź osoba przez niego wyznaczona ( bezwarunkowe posłuszeństwo)
 • W obozie dowodzi Kwatermistrz, bądź osoba przez niego wyznaczona ( bezwarunkowe posłuszeństwo)
 • Rada Starszych...W związku z nabytym doświadczeniem, jeśli wyraża swoje zdanie w jakiejś materii dot. pracy w obozie należy jej posłuchać.
 • Praca w obozie (kuchnia/ognisko/sprzątanie) jest obowiązkowa. Tłumaczenia takie jak: kac, boli mnie głowa, nie chce mi się i inne, będą w najlepszym przypadku ignorowane.
 • Najpierw obowiązki a potem przyjemności - Pakowanie na wyjazdy ma się odbywać szybko sprawnie i bez picia. Alkohol jest nagrodą za ładnie wykonaną pracę przy pakowaniu.
 • Odpoczynek (picie) zaczyna się dopiero po zorganizowaniu i rozstawieniu obozu. Wyjątkiem są osoby prowadzące samochody, które po trudach podróży mogą być zmęczone.
 • Spóźnienia są niedopuszczalne. O wypadkach losowych informujemy osobę odpowiedzialną za dany wyjazd. Informacja o spóźnieniu powinna nastąpić najpóźniej 15 minut przed zaplanowaną zbiórką.
 • Absolutny zakaz zażywania środków odurzających.

Wróć do „Rekrutacja”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość